Edit Browser

You can adjust the settings for your "virtual browser" below. These options affect the information the proxy sends to the target server.

User Agent (?)
Choose from presets:
Note: some websites may adjust content based on your user agent.
Referrer (?)
Send real referrer:
Custom referrer:
Note: some websites may validate your referrer and deny access if set to an unexpected value
Това е прокси сървър за ресурси в мрежите TOR , I2P ,'OpenNIC и 'FREENET. Достъпа до интернет е осъществен през TOR мрежата (http://bgwhois.com/ | https://check.torproject.org/) и въпреки че се криптират адресите и съдържанието на показаните страници, не се препоръчва използването на прокси сървъра като анонимизатор.
Tor network


Читанка
огледало 0

-V2-


Читанка
огледало 1

-V2-


Читанка
огледало 2

Imperial Library of
Trantor

-V2-


Флибуста
 

-V2-


Словесный
Богатырь


Словесный Богатырь - V2

TOR Bitmessage Service   -V2-
TOR Image Hosting
TorBox - mailbox service   -V2-
Техническа литература на български език   -V2-
Black Cloud

 I2P network


Читанка
огледало

chitanka
.i2p


Читанка алт.адр.

u4s3jneepk3akoez46kqiwiko
ezi6zyj2ibjkjyi4uuvsbcojzba
.b32.i2p


Флибуста
 

flibusta
.i2pLib i2p

lib.i2p
 

lib.i2p
spoika.i2p - Техн. литература на български език
fs.i2p - I2P File Sharing Service
onelon.i2p - Безопасная социальная сеть

 OpenNIC


Флибуста
 

flibusta
.libМоята библиотека
Човешката библиотека
Свободна мисъл
Журнал "Самиздат"
Николай Теллалов (Шаркан), Блог
База драконов (Павeл Шумил), в Самиздат
Дракия - Д.Локхард
Dragon's Nest
Домосед
MEGA
OpenStreetMap
DuckDuckGo