Интернет свързаност Връзка - ОК. Връзка през основен и бекъп интернет доставчик.