Аудио файл за аларма


ИНДИКАЦИЯ/АЛАРМА ЗА ВАЖНИ ПАРАМЕТРИ ()


СТАТУС - ОК!-ТЕСТ-  Страницата е подходяща за WEB Desktop Widget, с цел да е постояннo работеща аларма (параметър ?noinfo=1).